Afua Hall 

Previous
Next
RED_4Afua Hall_picTEliottMansa

photo: T. Elliot Mansa